THANH CONG AUTOMATION COMPANY LIMITED

Established by a group engineers who have more than 10 years of experience, proffessional about electrical, automation, measurement-control in Vietnam. Thaco sales industrial equipments, control equipments, automation, measurement, analyzer equipments.

Products of Thanh Cong

Thiết bị đo lường

Thiết bị tự động

Thiết bị phân tích

Thiết bị truyền dữ liệu

Bơm nước

Các Loại Van

Bơm hóa chất

Bơm màng khí nén

Phụ Tùng Bơm Định Lượng

Bơm thực phẩm

Bơm thùng phuy

Phụ tùng bơm màng

Bơm định lượng

Bơm chìm

Bơm bánh răng

All rights reserved. Designed by LyLe.vn