List products

Support online

Hotline
Mobile: 0906 974 749
Viber: 0906 974 749
Sales Support
Mobile: 0978 974 749
Viber: 0978 974 749
Technical support
Mobile: 0789 974 749
Viber: 0789 974 749
Technical 1
Mobile: 03 9597 9795
Viber: 03 9597 9795
Technical 2
Mobile: 0912 314 793
Viber: 0912 314 793
Technical 3
Mobile: 0933 026 006
Viber: 0933 026 006
Sale
Mobile: 0948 630 581
Viber: 0948 630 581

New products

Contact us

THANH CONG AUTOMATION COMPANY LIMITED
Add: 19 Le Duy Nhuan Str, Ward 12, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh city

Infomatin contact

Hoặc vui lòng gởi thông tin liên hệ cho chúng tôi theo form dưới đây:
Note: Dấu (*) các trường bắt buộc phải nhập vào. Quý vị có thể gõ chữ tiếng Việt không dấu hoặc chữ tiếng Việt có dấu theo font UNICODE (UTF-8).
Fullname * :
Company :
Address :
Phone * :
Email * :
Content * :