Hotline: 0906 974 749

Danh muc sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm mới

Bộ lập trình (PLC) Siemens

Thông tin sản phẩm Bộ truyền thông CB 1241, RS485, 6ES7241-1CH30-1XB0

SIMATIC S7-1200
Mã sản phẩm: 6ES7241-1CH30-1XB0
Bảng giao tiếp CB 1241, RS485, khối thiết bị đầu cuối, hỗ trợ Freeport

Sản phẩm khác cùng chuyên mục