Danh muc sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline
Mobile: 0906 974 749
Viber: 0906 974 749
Hỗ Trợ Kinh Doanh
Mobile: 0978 974 749
Viber: 0978 974 749
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Mobile: 0789 974 749
Viber: 0789 974 749
Kỹ Thuật 1
Mobile: 03 9597 9795
Viber: 03 9597 9795
Kỹ Thuật 2
Mobile: 0912 314 793
Viber: 0912 314 793
Kỹ Thuật 3
Mobile: 0933 026 006
Viber: 0933 026 006
Kinh Doanh
Mobile: 0948 630 581
Viber: 0948 630 581

Sản phẩm mới

Biến tần

Thông tin sản phẩm MM420

MICROMASTER 420

 

Công suất từ: 0.12 kW to 11 kW

Điện áp: 1 AC 200 V to 240 V 

               3 AC 200 V to 240 V 

               3 AC 380 V to 480 V

Ứng dụng cho băng tải, vận chuyển vật liệu, máy bơm, quạt và máy công cụ

Tài liệu tham khảo 

Sản phẩm khác cùng chuyên mục